ANBI Informatie

De Stichting Christoffel Huiskamer Concerten Roermond heeft van de Belastingdienst de status “algemeen nut beogende instelling” (ANBI) gekregen. Om deze toekenning te  behouden publiceert de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten Roermond onderstaande organisatiegegevens.

Contactgegevens
Stichting Christoffel Huiskamer Concerten RSIN: 8534.39.886 Mildert 3A 6031 SM Nederweert Tel. 495-651726 / 0634572640

Bestuurssamenstelling
De leden van het bestuur van de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten Roermond zijn:

Paul Vleeshouwers, voorzitter
Cilia Vermeij, penningmeester
Anneke Pasman, secretaris

Het beleidsplan
Het beleidsplan 2020 wil belanghebbenden en belangstellenden informeren over het te voeren beleid van de Stichting Christoffel huiskamer concerten. Tevens wordt hier de doelstelling, missie en beloningsbeleid van de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten Roermond omschreven. Zie voor het beleidsplan bijgesloten document.

Het jaarverslag In het jaarverslag vind je een overzicht van het de activiteiten en de financiële verantwoording. Zie hiervoor de bijgesloten documenten.

Bijlages
Financieel verslag 2020 // Beleidsplan 2021 CHC