Welkom op de website van Stichting Christoffel Huiskamerconcerten Roermond!

Afgelasting 8e editie Christoffel Huiskamerconcerten zondag 7 juni a.s.

Mogelijk heeft u net als het bestuur van CHC in de afgelopen weken de stille hoop gehad, dat de op 7 juni a.s. geplande huiskamerconcerten in de Swalmerstraat toch door konden gaan. De ontwikkelingen van de laatste dagen van Covid-19 maakt dat dit geen realistische gedachte meer is. De besmettingsgolf heeft zijn piek nog niet bereikt en de anderhalve meter afstandsregel zal waarschijnlijk nog een lange tijd een rol spelen in het sociale verkeer. Dat laatste laat zich niet rijmen met het onderbrengen van mogelijk toch weer veel belangstellenden in vaak niet zo grote huiskamers. Daar komt bij dat de Stichting Biënnale in overleg met provincie en gemeente heeft besloten dat de in juni geplande “Maand van de Mystique” wordt afgelast. Wij zouden als CHC dit jaar onderdeel uitmaken van het Biënnale programma.

In elk geval staat ons vriendenconcert op 10 oktober a.s., dat evenals vorig jaar, in samenwerking met “Buitenkamers” wordt georganiseerd, nu niet ter discussie.

 

Bent u liefhebber van klassieke muziek?

Kijk op www.buitenskamers.com

 
 
 
De christoffel huiskamerconcerten worden mede mogelijk gemaakt door: